Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

NNRNKB 5

Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania

Netto Brutto (VAT 23%)
34,00 zł 41,82 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje murowe

 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł kratówek K3
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K3

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

 • Elementy budynków i budowli w deskowaniu "PERI"
  • Ławy fundamentowe żelbetowe
  • Stopy fundamentowe w deskowaniu "PERI HANDSET"
  • Ściany w deskowaniu "PERI HANDSET"
  • Ściany w deskowaniu "PERI VARIO"
  • Stropy w deskowaniu "PERI MULTIFLEX"
  • Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu "PERI TRIO"
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za każdy następny 1m wysokości ponad 4m bez względu na zastosowany wariant
  • Belki i podciągi w deskowaniu "PERI UZ"

Rozdział 03.

Pokrycia dachowe

 • Pokrycie dachów papą zgrzewalną

Rozdział 04.

Izolacje

 • Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Rozdział 05.

Tynki i okładziny zewnętrzne

 • Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych

Rozdział 06.

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych

 • Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu "Siding" z elementów winylowych

Rozdział 07.

Sufity podwieszone

 • Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej

Rozdział 16.

Rusztowania

 • Dodatki za transport pionowy rusztowań wewnętrznych ponad pierwszą kondygnację
  • Rusztowania wewnętrzne
  • Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30
  • Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe i wielokolumnowe
  • Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne i przesuwne
 • Dodatki za transport pionowy podestów ruchomych wiszących za każde 5m wysokości
  • Transport pionowy podestów ruchomych wiszących na wysokość 5m (ponad 35m)
 • Przestawianie wysięgników podestów ruchowych wiszących
  • Przestawianie na następne stanowisko podwieszenia, tj na odległość równą długości pomostu roboczego bądź długości toru jazdy poziomej dla podestu przejezdnego
  • Przestawianie na więcej niż jedno stanowisko podwieszenia, np na przeciwległą lub szczytową ścianę budynku, bądź na odległość większą niż długość pomostu roboczego lub długość toru jazdy poziomej dla podestu przejezdnego
 • Wysięgniki podestów ruchomych wiszących na dachu z attyką
  • Montaż wysięgników podestów ruchomych wiszących na dachu z attyką
  • Przestawienie wysięgnika na dachu z attyką
 • Wysięgniki podestów ruchomych wiszących na inwentaryzowanych belkach stalowych
  • Montaż i przestawienie wysięgników na inwentaryzowanych belkach stalowych
 • Wysięgniki podestów ruchomych wiszących na dachu o pochyleniu większym niż 3 stopnie (5%)
  • Montaż wysięgników
  • Przestawianie wysięgników
 • Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych
  • Przemieszczanie rusztowań podwieszonych gniazdowych (o długości pomostu do 2,5m) na następne stanowisko podwieszenia
  • Rusztowania podwieszone ciągłe o długości pomostu przekraczającej 3,75m
 • Rusztowania ramowe warszawskie
  • Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych
 • Instalacje odgromowe
  • Wykonanie nowego uziomu sztucznego
 • Przestawianie mechanicznych pomostów roboczych (MPR)
  • Przestawianie pomostów jednomasztowych (MPR-061)
  • Przestawianie pomostów dwumasztowych (MPR-091)
  • Przestawianie pomostów trzymasztowych MPR-161
  • Dodatki do tablic 1615-1617 Zakładanie i zdejmowanie żurawików na pomoście oraz ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych wg pkt 2.16 założeń szczegółowych rozdziału 16
  • Podesty ruchome wiszące przejezdne na torach krótszych niż 15m
  • Przesuwanie rusztowań

Być może zainteresują Cię także