Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR SEK-06-01

Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska

Netto Brutto (VAT 23%)
56,00 zł 68,88 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno i cięcie szczelin w nawierzchniowych drogowych

 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwożenia kory
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe
 • Mechaniczne cięcie szczelin

Rozdział 02.

Zabezpieczenie korzeni i pni drzew

 • Montaż krat okrągłych z żeliwa sferoidalnego
 • Montaż krat kwadratowych osłonowych z żeliwa sferoidalnego
 • Montaż osłon pionowych drzew

Rozdział 03.

Tereny zieleni (ochrona środowiska)

 • Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót
 • Bioekrany ochronne z folii dla drzew i żywopłotów
 • Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego
 • Wywożenie dłużyc z mechanicznym za- i wyładunkiem
 • Plombowanie uszkodzonych drzew
 • Zabezpieczenie powierzchniowych ubytków drzew
 • Wypełnienie wgłębnych ubytków drzew
 • Wykonanie trawników dywanowych siewem

Rozdział 04.

Frezowanie pniaków i rozdrabnianie gałęzi

 • Mechaniczne frezowanie pniaków
 • Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów
 • Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3260 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0015 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0015 s