Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-36

Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie

Netto Brutto (VAT 23%)
92,00 zł 113,16 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Izolacje budowli

 • Izolacje z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej Oxal DS-flex
 • Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej zaprawy odpornej na działanie siarczanów Oxal DS-HS
 • Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej
 • Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z jednokomponentowej bitumicznej masy uszczelniającej
 • Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej
 • Izolacje przeciwwilgociowe z rozpuszczalnikowej powłoki bitumicznej Nafurol 75
 • Uszczelnienia bitumiczną masą do szpachlowania Nafuplast DK. Prace uszczelniające przy dachach, na płytach falistych, papie dachowej, ołowiu, cynku itp.
 • Wypełnienie spoin wewnętrznych, zewnętrznych poziomych, pionowych i sufitowych elastyczną poliuretanową masą Mycoflex 288
 • Wypełnienie spoin masą silikonową Mycoflex 5000 S lub Mycoflex 5000 W
 • Wypełnienie spoin masą akrylową Mycoflex 100
 • Wypełnienie spoin masą na bazie polimerów MS - Mycoflex 488 MS

Rozdział 02.

Renowacja zabytków

 • Wykonanie wstępnej iniekcji jednorzędowej wypełniającej pustki w murze
 • Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej
 • Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej
 • Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej
 • Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
 • Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej wykonanej dwustronnie w ścianach o grubości ponad 60 cm
 • Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych
 • Tynki renowacyjne Oxal
 • Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie, malowanie
 • Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Nisiwa SN

Rozdział 03.

Kosmetyka betonu

 • Czyszczenie powierzchni betonowych
 • Czyszczenie zbrojenia i elementów stalowych
 • Wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw
 • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną warstwą sczepną
 • Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wykonanie warstwy sczepnej
 • Ręczna wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych szpachlą gruboziarnistą, wielkość ubytków 5-25mm
 • Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą drobnoziarnistą

Rozdział 04.

Masy zalewowe

 • Wykonanie podlewek i wypełnień

Rozdział 05.

Systemy antygraffiti

 • Zabezpieczenie antygraffiti

Być może zainteresują Cię także