Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-17

System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Przygotowanie podłoża

 • Prace wstępne przy renowacji starego budownictwa

Rozdział 02.

Naprawy konstrukcji murowych

 • Spoinowanie murów z cegły i kamienia

Rozdział 03.

Przegroda pozioma

 • Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej
 • Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej
 • Przegroda pozioma murów grubości ponad 60cm
 • Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej zaprawą ASOCRET BM w murze przed wykonaniem przegrody poziomej

Rozdział 04.

Tynki renowacyjne

 • Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie
 • Tynki renowacyjne wykonywane maszynowo

Rozdział 05.

Prace renowacyjno-wykończeniowe

 • Szpachlowanie, gruntowanie i malowanie tynków renowacyjnych

Rozdział 06.

Izolacje przeciwwilgociowe i hydrofobizacja

 • Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASOLIN WS
 • Naprawa i przygotowanie podłoża pod powłoki izolacyjne
 • Uszczelnienie przeciwwilgociowe

Być może zainteresują Cię także