Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-43

Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie

Netto Brutto (VAT 23%)
80,00 zł 98,40 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Hydroizolacje w nowym budownictwie

 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Hydroizolacja muru w strefie cokołowej
 • Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i niespiętrzającej się wody infiltracyjnej
 • Przeciwwodna izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach spiętrzającej się wody infiltracyjnej
 • Przeciwwodna izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wody wywierającej ciśnienie
 • Przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja posadzek
 • Izolacja termiczna ścian fundamentowych
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Rozdział 02.

Hydroizolacje w starym budownictwie - roboty remontowe

 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej
 • w murze z cegły
 • w murze z betonu
 • w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Uszczelnienie posadzki w piwnicy
 • Uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz

Być może zainteresują Cię także