Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

ZKNR 040

Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

Netto Brutto (VAT 23%)
77,00 zł 94,71 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

 • Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie

Rozdział 02.

Budowa przepustów dla kanalizacji kablowej pierwotnej metodą przecisku

 • Montaż urządzenia przeciskowego
 • Wykonanie przepustów z rur stalowych metodą przecisku, w gruncie kategorii I-II z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych,
 • Wykonanie przepustów z rur stalowych metodą przecisku, w gruncie kategorii III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych,

Rozdział 03.

Budowa studni kablowych

 • Budowa studni kablowych prefabrykowanych
 • Budowa studni kablowych z gotowej mieszanki betonowej
 • Budowa studni kablowych z bloczków betonowych
 • Budowa gardeł dodatkowych (dla studni kablowych magistralnych SKM)
 • Montaż elementów mechanicznych ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych

Rozdział 04.

Rozbiórka studni kablowych

 • Mechaniczna rozbiórka studni kablowych - przy przebudowie - prefabrykowanychi z mieszanki betonowej lub kostki betonowej (bloczków)
 • Mechaniczna rozbiórka gardeł studni kablowych

Rozdział 05.

Układanie, wciąganie i zawieszanie kabli

 • Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym
 • Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej
 • Układanie kabla wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem ręcznym oraz w kanałach typu kolejowego
 • Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej
 • Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej

Rozdział 06.

Montaż głowic, zespołów łączówkowych i obudów zakończeń kablowych

 • Montaż głowic z zaciskami śrubowymi
 • Montaż zespołów łączówek szczelinowych
 • Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych
 • Montaż szaf kablowych z cokołem, na studniach szafkowych
 • Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych

Rozdział 07.

Montaż kabli wypełnionych

 • Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej
 • Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej
 • Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi
 • Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych opancerzonych ułożonych w ziemi
 • Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi
 • Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych opancerzonych ułożonych w ziemi
 • Otwarcie i zamknięcie złączy kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych
 • Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej
 • Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi
 • Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych opancerzonych ułożonych w ziemi
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego
 • Montaż złączy rozdzielczych kabli wypełnionych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy rozdzielczych kabli wypełnionych
 • Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym i wprowadzanie dodatkowych kabli do złącza
 • Montaż złączy kabli wypłenionych samonośnych z zastosowaniem
 • Otwarcie i zamknięcie złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych

Być może zainteresują Cię także