Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

ZKNR 2

Roboty kablowe i stacyjne

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Budowa kanalizacji kablowej

 • Badanie drożności kanalizacji kablowej.
 • Budowa kanalizacji wtórnej - wciąganie rur PE w kanalizację kablową
 • Demontaż rur PE kanalizacji wtórnej ze wsporników lub rur wspornikowych w studni kablowej przed zaciąganiem kabla światłowodowego
 • Mocowanie rur PE kanalizacji wtórnej na istniejące wsporniki kablowe lub rury wspornikowe po zaciągnięciu kabla światłowodowego
 • Montaż złączki na rurach PE kanalizacji wtórnej
 • Udrażnianie kanalizacji kablowej wtórnej ziemnej
 • Zabezpieczenie kanalizacji kablowej wtórnej korkami gumowymi
 • Montaż kasetonów (zasobników)
 • Pompowanie wody ze studni kablowej
 • Układanie rur PE kanalizacji wtórnej ziemnej w wykopie
 • Uszczelnianie otworów wyprowadzeń rur PE i kabli światłowodowych
 • Zabezpieczenie kabla światłowodowego rurą PE

Rozdział 02.

Budowa kabla światłowodowego

 • Przeciąganie kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej
 • Pneumatyczne instalowanie kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej
 • Montaż skrzynek zapasu kabla światłowodowego
 • Oznakowanie kabla światłowodowego
 • Układanie kabli światłowodowych w pomieszczeniach
 • Wciąganie kabla światłowodowego w szyby i kanały

Rozdział 03.

Podwieszanie kabla światłowodowego

 • Podwieszanie kabla światłowodowego na liniach słupowych

Rozdział 04.

Montaż kabla światłowodowego

 • Montaż wieszaków (stelaży) do umocowania mufy i zapasu kabla światłowodowego
 • Nawinięcie zapasu kabla światłowodowego
 • Montaż
 • Montaż kabla w mufie końcowej np. MK 3
 • Montaż kabla w mufie przelotowej lub rozgałęźnej

Rozdział 05.

Pomiary kabla światłowodowego

 • Pomiar kabla reflektometrem
 • Pomiar końcowy kabla reflektometrem
 • Pomiar końcowy kabla miernikiem mocy optycznej
 • Wykonanie dokumentacji pomiarów kabli światłowodowych

Rozdział 06.

Urządzenia Alcatel, SAT

 • Montaż
 • Wykonanie kabli
 • Uruchomienie i pomiary MUX/OLTE
 • Pomiar długoterminowy (24 godziny)

Rozdział 07.

Urządzenia SAT 19"

 • Montaż

Być może zainteresują Cię także