Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

ZKNR 039

Linie optotelekomunikacyjne

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Budowa przepustów rurowych

 • Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo
 • Wykonanie przepustów w gruncie kategorii III-IV pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

Rozdział 02.

Budowa kanalizacji wtórnej

 • Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej
 • Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej
 • Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym
 • Montaż złączy polietylenowych w kanalizacji
 • Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach
 • Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2km
 • Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej

Rozdział 03.

Budowa rurociągów kablowych

 • Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m
 • Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonywanym koparką łyżkową w gruncie bagnistym
 • Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego
 • Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi

Rozdział 04.

Montaż zasobników złączowych

 • Montaż zasobników złączowych
 • Otwarcie i zamknięcie zasobników złączowych

Rozdział 05.

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

 • Wciąganie kabli światłowodowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły
 • Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej metodą pneumatyczną tłoczkową
 • Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych metodą pneumatyczną tłoczkową
 • Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej metodą pneumatyczną strumieniową
 • Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych metodą pneumatyczną strumieniową

Rozdział 06.

Montaż złączy kabli światłowodowych

 • Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych
 • Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych
 • Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych
 • Otwarcie i zamknięcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych
 • Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych
 • Wprowadzanie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego
 • Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza
 • Montaż skrzynek i stelaży kabli światłowodowych

Rozdział 07.

Montaż przełącznic światłowodowych

 • Montaż przełącznic światłowodowych

Rozdział 08.

Budowa nadziemnych linii optotelekomunikacyjnych

 • Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej
 • Zawieszanie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej

Rozdział 09.

Pomiary linii optotelekomunikacyjnych

 • Pomiary

Być może zainteresują Cię także