Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 7-07

Montaż pomp i sprężarek

Netto Brutto (VAT 23%)
35,00 zł 43,05 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Pompy

 • Pompy wirowe odśrodkowe jedno i wielostopniowe
 • Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe
 • Pompy wyporowe
 • Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym
 • Pompy przeponowe
 • Pompy typu "Mamut" (powietrzne podnośniki cieczy)
 • Pompy rotacyjno-kotwiczne
 • Pompy śmigłowe pionowe
 • Pompy próżniowe

Rozdział 02.

Sprężarki

 • Sprężarki o układzie pionowym
 • Sprężarki o układzie poziomym

Rozdział 99.

Nakłady materiałów pomocniczych

 • Nakłady materiałów pomocniczych na 1t mocowanych urządzeń

Być może zainteresują Cię także