KNR 2-28

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Netto Brutto (VAT 23%)
35,00 zł 43,05 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Studzienne ujęcia wody

 • Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie
 • Głowice studni wierconych
 • Pompy głębinowe w studniach wierconych
 • Wodomierze studzienne typu MK
 • Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody
 • Głowice studni z PCW

Rozdział 02.

Stacje wodociągowe

 • Rury stalowe kołnierzowe
 • Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
 • Kołnierze stalowe do rur
 • Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń
 • Rury z PCW o połączeniach klejonych
 • Kształtki z PCW ciśnieniowe łączone na klej
 • Przepustnice zaporowe
 • Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe
 • Wodomierze śrubowe typu MZ
 • Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe
 • Zbiorniki filtracyjne
 • Załadowanie zbiornika masą filtracyjną
 • Próby ciśnieniowe węzła filtracyjnego
 • Manometry, wakuometry, wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)
 • Zawory zaporowe elektromagnetyczne
 • Rozdzielacze do instalacji sprężonego powietrza
 • Skrzynki pomiarowo-przelewowe
 • Lejki ściekowe
 • Osłony odpowietrzników kulowych
 • Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa

Rozdział 03.

Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich

 • Rury
 • Kształtki
 • Złącza typu "GIBAULT"
 • Zasuwy żeliwne
 • Zawory odpowietrzające z kurkiem
 • Hydranty pożarowe i zdroje uliczne
 • Nawiertki na istniejących rurociągach
 • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
 • Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami
 • Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych

Rozdział 04.

Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • Wykonanie ściany oporowej
 • Przewierty maszyną do wierceń poziomych
 • Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych
 • Przewierty ręczne
 • Zamknięcie końcówek rur ochronnych
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni)
 • Studzienki rewizyjne z gotowych elementów z tworzywa sztucznego
 • Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm

Rozdział 05.

Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich

 • Podłoża
 • Rury kanalizacyjne
 • Przykanaliki z rur
 • Kształtki kanalizacyjne

Rozdział 06.

Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków

 • Kraty stalowe
 • Kraty łukowe i koszowe
 • Urządzenia regulacyjne
 • Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki
 • Instalacje złóż biologicznych
 • Zespoły zblokowanych oczyszczalni ścieków
 • Odwadniacze i zagęszczacze osadu
 • Urządzenia pomocnicze
 • Materiały pomocnicze do rozdziału 06 (z wyjątkiem tablicy 0606)

Rozdział 07.

Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz stref ochrony sanitarnej

 • Uszczelnienie czaszy i skarp składowisk
 • Umocnienia czaszy i skarp składowisk
 • Ułożenie drenażu z rur
 • Złoża filtracyjne
 • Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych
 • Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych
 • Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych
 • Sadzenie drzew i krzewów iglastych
 • Sadzenie krzewów żywopłotowych
 • Ręczne wykonanie trawników siewem
 • Mechaniczne wykonywanie trawników siewem

Rozdział 99.

Tablice uzupełniające

 • Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa (rozdział 02)
 • Materiały pomocnicze do rozdziału 06 (z wyjątkiem tablicy 0606)

Być może zainteresują Cię także