Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNKRB 4t1

Instalacje sanitarne. Tom I

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t2

Instalacje sanitarne. Tom II

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 333,33 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 333,33 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 72,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 86,10 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-10

Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-13

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-31

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-35

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-38

Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 62,73 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u1

Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u2

Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 47,97 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19u1

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20u1

Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-05t2

Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Cena: 51,66 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08r04

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Cena: 41,82 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-18

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT

Cena: 41,82 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-20

Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Cena: 61,50 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-22

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-26

Zewnętrzne odwodnienia liniowe

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-30

Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego

Cena: 51,66 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR INSTAL

Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-K 2-15

Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15

Cena: 115,62 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-K 2-15r16

Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka