Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNNR-W 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Cena: 86,10 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-03u1

Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka