Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNKRB 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 4

Roboty ogólnobudowlane remontowe

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01

Roboty remontowe budowlane

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01r97

Roboty remontowe budowlane

Cena: 131,61 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-01

Roboty remontowe budowlane

Cena: 131,61 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-06

Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka