Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNK 2-11

Melioracje

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 10

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 174,66 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 11

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-11

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 158,67 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-13

Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-28

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 15-01

Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 15-02

Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I

Cena: 71,34 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 10

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 99,63 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 11

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka