Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KSNR 1

Roboty ziemne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 2u1

Konstrukcje budowlane wykonywane w nowych technologiach Cz.I

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 7

Konstrukcje metalowe

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 8

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 57,81 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 10

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 99,63 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 11

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka