Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNCK 7

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 16

Roboty torowe

Cena: 148,83 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-37

Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm

Cena: 71,34 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-37

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-24

Kolejowa sieć trakcyjna

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-26

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 17-07

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka