Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNNR-W 1

Roboty ziemne

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 333,33 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 134,07 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka