Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNKRB 1

Roboty ziemne

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t1

Instalacje sanitarne. Tom I

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t2

Instalacje sanitarne. Tom II

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 5

Instalacje elektryczne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka