Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 13-01

Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-02

Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-04

Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-06

Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-07

Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego

Cena: 71,34 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-08

Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-09

Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-11

Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-18

Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego

Cena: 65,19 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-19

Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego.

Cena: 65,19 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-20

Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka