Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Przecena Kosztorysów

Moduł Przecena Kosztorysów

Netto Brutto (VAT 23%)
1490,00 zł 1832,70 zł

Funkcja Przeceń kosztorysy umożliwia zmianę wybranych parametrów cenowych na wielu kosztorysach jednocześnie.
Wykorzystując ten moduł możliwe jest dokonanie hurtowej zmiany cen robocizny, materiałów oraz sprzętu korzystając z wybranych cenników.
Dodatkowo można określić:

  • koszty zakupu,
  • koszty pośrednie,
  • zysk,
  • podatek VAT,
które zostaną zaktualizowane w kosztorysach.

Opcje przeceń kosztorysy
Opcje przeceń kosztorysyPoniższy film prezentuje przykład użycia przeceny kosztorysów.Być może zainteresują Cię także