Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNNR 8

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 5

Roboty montażowe instalacji

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-02

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-02

Roboty remontowe instalacyjne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-02u1

Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-05t1

Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-07

Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 8

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 57,81 zł
  szczegóły Do koszyka