Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNKRB 5

Instalacje elektryczne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 134,07 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 134,07 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-04

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-01

Montaż instalacji elektrycznych

Cena: 170,97 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-03

Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 46,74 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-04

Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 70,11 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-08

Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej

Cena: 110,70 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-09

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-13

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-22

Montaż oświetlenia zewnętrznego

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-23

Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-34

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-36

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych

Cena: 46,74 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-38

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-41

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-44

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-46

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-90

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 21

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 103,32 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Cena: 72,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u1

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych, mocowanie przewodów za pomocą wsuwek plastikowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u2

Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-09

Sieci trakcyjne miejskie

Cena: 40,59 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10u1

Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12

Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12u1

Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-13

Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-14

Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15r84

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-16

Wyposażenie elektryczne suwnic

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-18

Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka