Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNP 19

Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-36

Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-03

Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-04

Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-10

Fundamenty specjalne

Cena: 46,74 zł
  szczegóły Do koszyka