Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 19-01

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III)

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK I

Roboty transportu wewnętrznego

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK II

Roboty ziemne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK III

Roboty betonowe

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK IV

Roboty murowe

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK V

Roboty ciesielskie

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK VI

Roboty pokrywcze

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK VII

Roboty izolacyjne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK VIIIcz2

Roboty tynkarskie wewnętrzne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK VIIIcz1

Roboty tynkarskie zewnętrzne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK IX

Roboty sztukatorskie

Cena: 163,59 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK X

Roboty stiukowe

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XI

Roboty posadzkarskie

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XII

Roboty stolarskie

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XIII

Roboty zduńskie

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XIV

Roboty szklarskie

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XV

Roboty malarskie

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XVIcz1

Roboty kamieniarskie. Obróbka.

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XVIcz2

Roboty kamieniarskie. Montaż

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XVII

Roboty instalacji elektrycznych

Cena: 61,50 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XVIII

Roboty instalacji sanitarnych

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XX

Roboty stolarki artystycznej

Cena: 189,42 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XXI

Roboty metaloplastyki kolorowej

Cena: 116,85 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XXII

Roboty metaloplastyki żelaznej

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XXIII

Roboty blacharki artystycznej

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNBK XXIV

Roboty ślusarsko-spawalnicze

Cena: 118,08 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-I

Malarstwo ścienne

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-III

Drewno polichromowane i niepolichromowane

Cena: 87,33 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-V

Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-VI

Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-XVII

Konserwacja metalu

Cena: 70,11 zł
  szczegóły Do koszyka