Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNCK 1

Nawierzchnie drogowe

Cena: 56,58 zł
  szczegóły Do koszyka
KNK 2-06

Nawierzchnie ulic i placów

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 78,72 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-11

Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-11r95

Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-09

Nawierzchnie tramwajowe

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 62,73 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31u1

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-03

Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-04

Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-42

Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-47

Kanały, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-48

Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów

Cena: 72,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR SEK-06-01

Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska

Cena: 56,58 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR SEK-06-01r03

Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-K 2-31

Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka